Γλώσσα:
Home arrow * Προγράμματα arrow Διάφορα arrow Προγράμματα με χρηματοδοτηση της Υ.Δ.Α.Σ.
Προγράμματα με χρηματοδοτηση της Υ.Δ.Α.Σ.

Η ΕΕΔΔΑ ασχολείται με τον τομέα της επείγουσας και αναπτυξιακής βοήθειας από το 1987. Από τις πολυποίκιλες δράσεις της σημειώνονται εδώ όσες αφορούν στην παροχή επείγουσας και αναπτυξιακής βοήθειας που έχουν χρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτηθεί  από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών (σημειώνεται το ποσοστό συμμετοχής).


Ιορδανία (2006 - 2007)

Δημιουργία και λειτουργία Εκπαιδευτικής Μονάδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γυναικών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή του τόπου.

Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Η δημιουργία Εκπαιδευτικής Μονάδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού  Γυναικών, στα πλαίσια της οποίας θα λειτουργεί και Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.
- Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των ανέργων γυναικών, με βάση τα προσόντα και τις ικανότητές τους, και η εξατομικευμένη εκπαίδευσή τους για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
- Η συνεχής παρακολούθηση της αγοράς για τον εντοπισμό θέσεων εργασίας, η προσφορά βοήθειας στις γυναίκες για την πρόσληψή τους, η καθοδήγηση των νεοπροσλαμβανόμενων για την ενσωμάτωσή τους στον εργασιακό χώρο. 
- Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών πάνω στα δικαιώματα των γυναικών για ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος είναι το Αμμάν της Ιορδανίας    


Η ΕΕΔΔΑ συντόνιζε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Ένωση Αράβων Γυναικών - Arab Women Organization (AWO) 

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
80.000 ευρώ 

Συγχρηματοδότες του προγράμματος
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε, μέχρι σήμερα, από:    

ΥΔΑΣ                          30.000 ευρώ     
ΕΕΔΔΑ + AWO            50.000 ευρώ


Παλαιστίνη (2005 - 2006)

Βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας σε επίπεδο νοικοκυριών στην αγροτική κοινότητα Qabalan, στην περιοχή Nablus της Δυτικής Όχθης               


Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Να προσφέρει δυνατότητες εργασιακής απασχόλησης και εσόδων σε 10 αγροτικά νοικοκυριά με την ανάκτηση 8 εκταρίων καλλιεργήσιμης γης.  
- Να διασφαλίσει την άρδευση των καλλιεργειών με την κατασκευή 10 δεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού.
- Να ενισχύσει τους αγρότες στο ξεκίνημα των εργασιών με το φύτευμα 4.000 καρποφόρων δενδρυλλίων και τη διανομή σπόρων για ενδιάμεσες καλλιέργειες.
- Να οργανώσει σεμινάρια εκπαίδευσης των αγροτών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα οργανικής αγροκαλλιέργειας
- Να προσφέρει εποχιακή εργασία σε 60 άνεργους εργάτες και αγρότες, απασχολώντας τους στα διάφορα έργα. 


Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη κοινότητα Qabalan, στην περιοχή Nablus της Δυτικής Όχθης

 Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC). 


Συνολικός προϋπολογισμός  του προγράμματος
106.667 ευρώ 

Συγχρηματοδότες του προγράμματος
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε, μέχρι σήμερα, από:  
ΥΔΑΣ                    40.000  ευρώ  
ΕΕΔΔΑ+PARC        66.667  ευρώ


Παλαιστίνη  (2004 - 2006)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών σε αγροτικές περιοχές και παροχή μέσων για απόκτηση εισοδήματος 


Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος 
- Η μείωση του υποσιτισμού των παιδιών 
-Η βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αγροτικές και απομονωμένες παλαιστινιακές κοινότητεςΤο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε χωριά των περιοχών Jenin και Ramallah στη Δυτική Όχθη. 


Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
- 724 γυναίκες έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Ραπτική κα τη       Γαλακτοκομία
- Δημιουργήθηκαν 2 γυναικείες ενώσεις, μια στη Jenin όπου οι γυναίκες είχαν εκπαιδευθεί στη ραπτική και μία στη Ramallah όπου οι γυναίκες είχαν εκπαιδευθεί στη γαλακτοκομία.
- 453 ραπτομηχανές διανεμήθηκαν στις γυναίκες που είχαν εκπαιδευτεί στη ραπτική
- 300 δοχεία για τη διατήρηση γάλακτος διανεμήθηκαν στις γυναίκες που είχαν εκπαιδευτεί στη γαλακτοκομία.
- Στη Jenin δημιουργήθηκε από την ένωση των γυναικών μια μικρή βιοτεχνία ραφής ρούχων όπου εγκαταστάθηκαν 21 βιομηχανικές ραπτομηχανές.
- Σε κοινότητες της Ramallah δημιουργήθηκαν εργασιακές μονάδες που περιλάμβαναν ένα κεντρικό ψυγείο γάλακτος στην κοινότητα Ni’lin και τέσσερα μικρά σε τέσσερις τοποθεσίες για τη συλλογή γάλακτος από τους επωφελούμενους. Οι γυναικείες οργανώσεις δημιούργησαν επαφές με εργοστάσια γάλακτος και ραπτικής προκειμένου να συνεργαστούν με τα μέλη τους και να δημιουργήσουν πηγές εισοδήματος για αυτά.
   

  
Η ΕΕΔΔΑ συντόνιζε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Health, Development, Information and Policy Institute (HDIP) 

Συνολικό κόστος του προγράμματος
537.665,40 ευρώ 

Συγχρηματοδότες του προγράμματος
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε, μέχρι σήμερα, από:    
ΕΕ (EUROPAID)       367.748,57 ευρώ    
ΥΔΑΣ                      27.500,00 ευρώ     

ΕΕΔΔΑ + HDIP        142.416,83 ευρώ


Παλαιστίνη (2003 - 2004)

Ύδρευση και απασχόληση ανέργων σε χωριά της Παλαιστίνης  


Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Να διασφαλίσει νερό για οικιακή χρήση και άρδευση σε 120 οικογένειες, με την κατασκευή 60 δεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού και την εγκατάσταση 60 ντεπόζιτων αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 5.000 λίτρων το ένα.
- Να προσφέρει εποχιακή εργασία σε 260 άνεργους εργάτες και αγρότες, απασχολώντας τους στην κατασκευή των δεξαμενών και την εγκατάσταση των ντεπόζιτων νερού.
- Να οργανώσει σεμινάρια εκπαίδευσης, κυρίως νοικοκυρών και αγροτών, πάνω στα θέματα «νερό και μολυσματικές ασθένειες», «τεχνικές εξοικονόμησης νερού κατά την άρδευση», «μέθοδοι μείωσης της οικιακής κατανάλωσης νερού».  


Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 6 χωριά δυτικά της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη. 

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
- Κατασκευή 70 δεξαμενών πόσιμου νερού
- Εγκατάσταση 60 ντεπόζιτων νερού
- Απασχόληση 505 ανέργων στα τεχνικά έργα
- Εκπαίδευση 133 εκπροσώπων τοπικών οργανώσεων σε τεχνικές εξοικονόμησης νερού

Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC). 


Συνολικός κόστος  του προγράμματος
227.398 ευρώ

Συγχρηματοδότες του προγράμματος
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε, μέχρι σήμερα, από:  

ΥΔΑΣ                  144.000  ευρώ  
ΕΕΔΔΑ+PARC       83.398  ευρώ·          


Ιράκ
 (2003 - 2004)

Παροχή κινητής ιατρικής μονάδας  

Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
Παροχή κινητής ιατρικής μονάδας, φαρμάκων και ιατρικού υλικού και στελέχωσή της
Η κινητή ιατρική μονάδα πρόσφερε τις υπηρεσίες της στην ευρύτερη περιοχή της Βαγδάτης. 

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
- Εγκατάσταση μιας πλήρως εξοπλισμένης κινητής ιατρικής μονάδας σε τρεις   περιοχές της επαρχίας της Βαβυλώνας
- Περίθαλψη 7.667 παιδιών και γυναικών, πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων και χορήγηση των αναγκαίων φαρμάκων
- Δημιουργία καρτών υγείας για τις εγκύους και εμβολιασμός παιδιών
- Εβδομαδιαίες επισκέψεις σε σχολεία της περιοχής 
- Πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων για μαίες 

Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Iraqi Al-Amal.
 

Συνολικό κόστος του προγράμματος
148.918,95 ευρώ 

Συγχρηματοδότες του προγράμματος 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε, μέχρι σήμερα, από:
ΥΔΑΣ                              84.000,00   ευρώ
ΕΕΔΔΑ + Iraqi Al-Amal      64.918,95 ευρώ


Λίβανος (2001 - 2002)

Αποκατάσταση κτιρίων παιδικού σταθμού και σχολείου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και ίδρυση κέντρου νεότητας 
 

Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Να προσφέρει σε περισσότερα παιδιά της προσχολικής ηλικίας τα πρώτα μαθησιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα για τις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα στις μητέρες τους να εργαστούν, χωρίς να ανησυχούν για τη φύλαξή τους.
- Να προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση σε περισσότερα παιδιά της περιοχής, μέσα από ένα σχολείο, όπου θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.
- Να δώσει τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργούν οι θρησκευτικές διαφορές και η πόλωση. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην πόλη Μαρζεγιούν του Νότιου Λιβάνου. 

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
- Αποκατάσταση και εξοπλισμός του σχολείου και του παιδικού σταθμού 
- Ανακαίνιση του παραρτήματος για στέγαση κέντρου νεότητας και εξοπλισμός του
- Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για το κέντρο νεότητας
- Πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού
 
Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Secours Populaire Libanais. 

Συνολικό κόστος  του προγράμματος
140.629 ευρώ 
 

Συγχρηματοδότες του προγράμματος
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε: 
ΥΔΑΣ                129.384 ευρώΕΕΔΔΑ     
2.046 ευρώSPL  9.199 ευρώ


Σαλβαδόρ (2001)

Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των σεισμών 

Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος 
- Η προσφορά φαρμάκων σε δημόσια νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και επιτροπές υγείας σε σεισμόπληκτες περιοχές

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις επαρχίες Ουσουλουτάν, Σονσονάτε και Λα Πας του Σαλβαδόρ.
 

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
Η διανομή φαρμάκων άριστης ποιότητας (αντιβιοτικά, αντιπυρετικά και κατά της γαστρεντερίτιδας) αξίας 58.694 ευρώ σε επαρχιακά δημόσια νοσοκομεία, σε περιφερειακά ιατρικά κέντρα και σε επιτροπές υγείας φτωχών και αποκλεισμένων κοινοτήτων.

Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τη ΜΚΟ Funsalprodese. 

Συνολικό κόστος  του προγράμματος
59.256 ευρώ 

Συγχρηματοδότες του προγράμματοςΤο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κατά 58.694 ευρώ από την ΥΔΑΣ και κατά 562 ευρώ από την ΕΕΔΔΑ.


Γιουγκοσλαβία (2000)

Πρόγραμμα διανομής τροφίμων και ειδών υγιεινής στην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας 

Στόχος και τοποθεσία υλοποίησης του προγράμματος
- Διανομή τροφίμων και ειδών υγιεινής σε οικογένειες που φιλοξενούσαν Σέρβους πρόσφυγες από τη Βοσνία και την Κροατία και εκτοπισμένους Σέρβους από το ΚοσσυφοπέδιοΤο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις δήμους του Βελιγραδίου. 

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
- Διανομή 5.600 χαρτοκιβωτίων με τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 2.800 οικογένειες
- Παροχή σε κάθε οικογένεια ενός χαρτοκιβωτίου με τρόφιμα (αλεύρι, ρύζι, μακαρόνια, φασόλια, ζάχαρη, ηλιέλαιο, γάλα, σαρδέλες, τοματοπολτό, αλάτι, μαγιά)
- Παροχή σε κάθε οικογένεια ενός χαρτοκιβωτίου με είδη υγιεινής (απορρυπαντικό πλυντηρίου, χαρτί υγείας, σαπούνι χεριών, σερβιέτες υγείας, οδοντόπαστα)

Η ΕΕΔΔΑ συντόνισε την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με  τον επιτόπιο συνεργάτη της, τον Ερυθρό Σταυρό Βελιγραδίου. 

Συνολικό κόστος  του προγράμματος
117.388 ευρώ 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από την ΥΔΑΣ. 
Επόμενα >