Γλώσσα:
Home arrow Ποιοι είμαστε arrow Ποιοι είμαστε
Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής και όλων των άλλων λαών που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την εθνική τους ανεξαρτησία και κυριαρχία, για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη.


Μέλη της είναι τριτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργατών, δημοσίων υπαλλήλων, τραπεζικών), συνδικάτα και σωματεία, οργανώσεις γυναικών, ειρήνης, προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής και φυσικά πρόσωπα που θέλουν να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της.

Στην ΕΕΔΔΑ λειτουργούν τμήματα, που ασχολούνται είτε με συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους είτε με συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα:

 

 • Με τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο
 • Με την Αφρική και Ασία
 • Με τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική
 • Με προγράμματα στις χώρες της Ασιας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής
 • Με την καταπολέμηση του ρατσισμού, με τα προβλήματα των προσφύγων και των μεταναστών
Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

 


Η ΕΕΔΔΑ συνεργάζεται με αντίστοιχες οργανώσεις που έχουν ανάλογους στόχους στις χώρες όπου δουλεύει και συντονίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των στόχων της και με μια σειρά μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Είναι συνδεδεμένο μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Αλληλεγγύης με τους Λαούς της Ασίας και της Αφρικής (AAPSO) και του Τμήματος Δημόσιας Ενημέρωσης-Τμήμα ΜΚΟ του ΟΗΕ. Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Σύνδεσης των ΜΚΟ για την Ανάπτυξη με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής των ΜΚΟ για την Παλαιστίνη που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του Προεδρείου της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Επιτροπής. Ακόμα, συμμετέχει στο Δίκτυο των ΜΚΟ της Υποεπιτροπής του ΟΗΕ για τις Φυλετικές Διακρίσεις, στο Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πληροφόρηση και Δράση για το Νότο της Αφρικής (ENIASA), καθώς και στο Ευρωμεσογειακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EMHRN). Συμμετέχει επίσης στη Συντονιστική Ομάδα ΜΚΟ για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Grupo Sur), το συντονιστικό ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία και στο συντονιστικό Ευρωπαίοι για την Ειρήνη στην Κολομβία. 

Τέσσερις είναι κυρίως οι τομείς δράσης της ΕΕΔΔΑ:

 • Η με κάθε τρόπο έκφραση πολιτικής, οικονομικής, υλικής και ηθικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους αγώνες των λαών που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Η προσπάθεια της αντιμετώπισης του προβλήματος της υπανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών με την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και των άμεσων αναγκών τους με την αποστολή επείγουσας βοήθειας.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ελληνικού λαού για τα προβλήματα των λαών των αναπτυσσόμενων χωρών και της κινητοποίησής του μέσα από τις συνδικαλιστικές και μαζικές του οργανώσεις.
 • Η στήριξη των πολιτικών προσφύγων και των ξένων εργατών που ζουν στη χώρα μας μέσα από τη δράση και τους αγώνες των κοινοτήτων τους για τη λύση των προβλημάτων τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών στον τομέα της πολιτικής και ηθικής αλληλεγγύης, η ΕΕΔΔΑ διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, πολιτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πορείες, διαβήματα, κινητοποιήσεις, αποστολές εθελοντών κλπ., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τη συνεργασία όλων των τμημάτων και για την καλύτερη ενημέρωση και τη διάδοση του έργου της, η ΕΕΔΔΑ εκδίδει τρίμηνο περιοδικό, με τίτλο "Διεθνής Αλληλεγγύη".

Στον τομέα των προγραμμάτων, η ΕΕΔΔΑ αναλαμβάνει αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και προγράμματα επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά κανόνα στις χώρες στις οποίες δουλεύει στον τομέα της αλληλεγγύης.

Ο στόχος των προγραμμάτων είναι να ανακουφίσουμε τα ασθενέστερα στρώματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσες και επείγουσες ανάγκες σε μόνιμη βάση και να τους ανοίξουμε το δρόμο να αναζητήσουν μόνοι τους λύσεις στα προβλήματά τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει προγράμματα τα οποία να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να διασφαλίζουν τους παρακάτω όρους:

 • Να ανταποκρίνονται στο επίπεδο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ντόπιου πληθυσμού.
 • Να συνδυάζουν τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής με τη μόρφωση και την εκπαίδευση των συγκεκριμένν ατόμων.
 • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συμμετοχής του πληθυσμού στα κοινά και στον εκδημοκρατισμό των κοινωνικών δομών τους.
 • Να μην εξαντλούν τους φυσικούς πόρους και να μην αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.

Κινητήριος μοχλός στην όλη διαδικασία των προγραμμάτων είναι η τοπική οργάνωση, που μπορεί να είναι είτε μη κυβερνητική οργάνωση, είτε συνδικάτο, οργάνωση γυναικών ή νεολαίας, κλπ. Είναι αυτή που αναλαμβάνει να συντονίσει και να καθοδηγήσει τις προσπάθειες του πληθυσμού, να κινητοποιήσει τις απαραίτητες δυνάμεις και τα μέσα για την υλοποίηση του προγράμματος, να διασφαλίσει, δηλαδή, την εκπλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η ΕΕΔΔΑ διενεργεί τακτικά εκστρατείες για τη συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική υποστήριξη των διαφόρων λαών που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε ως απόρροια πολέμων, δικτατορικών καθεστώτων, κλπ.

Η ΕΕΔΔΑ αποτελεί τμήμα του μαζικού, κοινωνικού κινήματος της χώρας μας και αγωνίζεται ταυτόχρονα για να αναδείξει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα προβλήματα και τους αγώνες των λαών των υπανάπτυκτων και των αναπτυγμένων χωρών.